Khách sạn Thiên Ân nhận tổ chức các Tour du lịch trọn gói trong và ngoại tỉnh

  1. Quê Bác – Đền Hoàng Mười – Phượng Hoàng Trung Đô – Quảng trường Hồ Chí Minh (1 ngày)
  2. Khu di tích Nguyễn Du – Ngã ba Đồng Lộc – Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú – Đền Củi (1 ngày)
  3. Quê Bác – Ngã ba Đồng Lộc – Đền Củi – Khu di tích Nguyễn Du (1 ngày)
  4. Đi tham quan mua sắm tại Laksao (Lào) (1 ngày)
  5. Cho thuê hướng dẫn viên và xe du lịch từ 4 đến 45 chỗ


Khu di tích Kim Liên – Quê Bác


Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc


Quảng trường Hồ Chí Minh


Đền vua Quang Trung


Khu lưu niệm Nguyễn Du


Đền Củi – Đền Hoàng Mười