Khách sạn Thiên Ân

Địa chỉ : Đường Bình Minh – Thị Xã Cửa Lò – Nghệ An
Tel : (038) 3 955999 – Fax : (038) 3 955998
Website : www.khachsanthienan.com
Email : thienanhotel@gmail.com