phong vip 1

Phòng VIP

Phòng VIP với diện tích 50m2, kiến trúc hiện đại, phía truớc phòng là cảnh biển, tất cả các trang thiết bị trong phòng đều được đầu tư đẳng cấp cùng với không gian rộng rãi sẽ rất hợp cho kỳ nghỉ gia đình hoặc doanh nhân. - Số lượng phòng:  Read more »
Executive Suite

Phòng hai giường đơn

Phòng Hai giường đơn với diện tích 25m2, kiến trúc hiện đại, phía truớc phòng là cảnh biển, tất cả các trang thiết bị trong phòng đều được đầu tư đẳng cấp cùng với không gian khá rộng sẽ rất hợp cho kỳ nghỉ gia đình hoặc doanh nhân.   - Số  Read more »
phòng 3 giường

Phòng 3 giường

Phòng 3 giường đơn với diện tích 32m2, kiến trúc hiện đại, phía truớc phòng là cảnh biển, tất cả các trang thiết bị trong phòng đều được đầu tư đẳng cấp cùng với không gian khá rộng rãi sẽ rất hợp cho kỳ nghỉ gia đình hoặc doanh nhân.   -  Read more »